அண்மைய பதிவுகள்

எங்கள் பெருங்கூட்டின் இராச பறவை தன் சிறகெடுத்துப் போன 12ம் ஆண்டு வணக்க நிகழ்வு

எங்கள் பெருங்கூட்டின் இராச பறவை தன் சிறகெடுத்துப் போன 12ம் ஆண்டு வணக்க நிகழ்வு நாள்: ஞாயிற்றுக் கிழமை 16/12/18 நேரம்: 6.00pm இடம்: Thomas Wall Center 52 Benhill Avenue Sutton SM1 4DP

தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 நிகழ்வுகள் – London ExCeL

காவிய நாயகர்களை வணக்கம் செய்ய கனத்த இதயத்துடனும் கரையும் கண்களுடனும் கார்முகில் துகள்கள் ஒன்று கூடி ஆர்ப்பரிப்பது போல் உலகப்பரப்பெல்லாம் ஒன்று கூடி அவர்களின் நினைவு சுமந்து சுடர் ஏற்றியிருந்தார்கள். எழுச்சி கானங்களுடன் நிகழ்வுகள்...

“தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் பெட்டகம் ” லண்டனில் வெளியீடு!

“தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் பெட்டகம் ” லண்டனில் வெளியீடு! 420 பக்கங்களின் 7794 மாவ வீரர்களின் விபரங்களை தாங்கிய பெட்டகம். லண்டன் எக்ஸலில் நடைபெற்ற மாவீரர்நாள் நிகழ்விலல் தமிழீழ மீட்பு போரில் தம் இன்னுயிர்களை தியாகம்...

தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 London excel

தேசத்திற்காய் தம்மை ஈகம் செய்தோரை கனத்த மனதுடன் பாசத்தோடு நினைவில் ஏற்றி உணர்வோடு எழுச்சி கொண்டு அவர்கள் விதைத்த கல்லறை மேல் மீண்டும் ஒரு முறை சத்தியம் செய்து வல்லமை தாருங்கள் என...

மாவீரர்களின் குடும்பத்தினரை மதிப்பளிக்கும் நிகழ்ச்சி நவம்பர் 24 ஆம் நாள் சனிக்கிழமை பிரித்தானியாவில் நடைபெற்றது.

தமிழீழ மண்மீட்புப் போராட்டத்தில் தம் இன்னுயிரை ஈகம் செய்த மாவீரர்களின் குடும்பத்தினரை மதிப்பளிக்கும் நிகழ்ச்சி நவம்பர் 24 ஆம் நாள் சனிக்கிழமை பிரித்தானியாவில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சி தென்மேற்கு லண்டனில், இலுள்ள Sutton Thomas wall...

மாவீரர் குடும்ப மதிப்பளிப்பு 2018

மாவீரர் குடும்ப மதிப்பளிப்பு 6:00pm  Saturday  24/11/2018 Thomas Wall Center 52 Benhill Avenue Sutton SM1 4DP St Andrew's Church 88 Malvern Avenue Harrow HA2 9ER