மாவீரர் குடும்ப மதிப்பளிப்பு 2018

மாவீரர் குடும்ப மதிப்பளிப்பு 6:00pm  Saturday  24/11/2018 Thomas Wall Center 52 Benhill Avenue Sutton SM1 4DP St Andrew's Church 88 Malvern Avenue Harrow HA2 9ER  

லெப்.கேணல் குமரப்பா லெப்.கேணல் புலேந்திரன் உட்பட்ட பன்னிரு வேங்கைகளின் 31ம் ஆண்டு நினைவெழுச்சி நாள்

இலங்கை இந்திய கூட்டுச்சதியை முறியடிக்க பலாலி படைத்தளத்தில் காவியமான லெப்.கேணல் குமரப்பா லெப்.கேணல் புலேந்திரன் உட்பட்ட பன்னிரு வேங்கைகளின் 31ம் ஆண்டு நினைவெழுச்சி நாள் லண்டனில் சட்டன் பகுதியில் நினைவு கூறப்பட்டது . நிகழ்வினை...

பிரித்தானியாவில் இரண்டு இடங்களில் பூபதித் தாயின் 30ம் ஆண்டு நினைவு நாளும் நாட்டுப் பற்றாளர் நிகழ்வும்

பிரித்தானியாவில் இரண்டு இடங்களில் அன்னை பூபதித் தாயின் 30ம் ஆண்டு நினைவு நாளும் நாட்டுப் பற்றாளர் நிகழ்வும்