காவிய நாயகன் கேணல் கிட்டு உட்பட பத்து வீரமறவர்களின் வீரவணக்க நிகழ்வு

கிட்டண்ணா ஒரு தனி மனித சரித்திரம் ஒரு காலத்தின் பதிவு...

தேசத்தின் குரல் கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்களின் 12 ஆம் ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு

எங்கள் பெருங்கூட்டின் இராச பறவை தேசத்தின் குரல் கலாநிதி அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்களின் 12 ஆம் ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்ச்சி மிகவும் எழுச்சியாகவும் சிறப்பாகவும் தென் மேற்கு லண்டன் பகுதியில் நடைபெற்றது. பொதுச்சுடரை...

தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 நிகழ்வுகள் – London ExCeL

காவிய நாயகர்களை வணக்கம் செய்ய கனத்த இதயத்துடனும் கரையும் கண்களுடனும் கார்முகில் துகள்கள் ஒன்று கூடி ஆர்ப்பரிப்பது போல் உலகப்பரப்பெல்லாம் ஒன்று கூடி அவர்களின் நினைவு சுமந்து சுடர் ஏற்றியிருந்தார்கள். எழுச்சி கானங்களுடன் நிகழ்வுகள்...

தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 London excel

தேசத்திற்காய் தம்மை ஈகம் செய்தோரை கனத்த மனதுடன் பாசத்தோடு நினைவில் ஏற்றி உணர்வோடு எழுச்சி கொண்டு அவர்கள் விதைத்த கல்லறை மேல் மீண்டும் ஒரு முறை சத்தியம் செய்து வல்லமை தாருங்கள் என...

மாவீரர் குடும்ப மதிப்பளிப்பு 2018

மாவீரர் குடும்ப மதிப்பளிப்பு 6:00pm  Saturday  24/11/2018 Thomas Wall Center 52 Benhill Avenue Sutton SM1 4DP St Andrew's Church 88 Malvern Avenue Harrow HA2 9ER