தேசத்தின் குரல் அன்ரன் பாலசிங்கம் – 14 ம் ஆண்டு வணக்க நிகழ்வு

0

எங்கள் பெருங்கூட்டின் இராச பறவை தன் சிறகடித்து பறந்து போன 14ம் ஆண்டு வணக்க நிகழ்வானது தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினரின் ஏற்பட்டில் தற்போதய பிரித்தானிய சட்டவிதிகளுக்கமைவாக நினைவு கூறப்பட்டது.


SHARE