ஈகையர் வணக்க நிகழ்வு

0

தீயில் கருவான வீரத்தமிழ்மகன் முத்துக்குமார், ஈகைப்பேரொளி முருகதாசன், ஈகைப்பேரொளி செந்தில்குமரன் உட்பட 25 வீரத்தமிழ்மகன்களுக்கும், தியாகச்சுடர் வீரமங்கை செங்கொடிக்குமான…

ஈகையர் வணக்க நிகழ்வு

18.02.2018
மாலை 7 மணிமுதல் – 10 மணிவரை

St. ANDREWS CHURCH
89 MALVERN AVENUE
HA2 9ER

 

SHARE