தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் சனிக்கிழமை (16.01.21) நடைபெறவிருந்த வணக்க நிகழ்வு பிற்போடப்பட்டுள்ளது. விபரம் பின்னர் அறியத் தரப்படும்

0

தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் சனிக்கிழமை (16.01.21) நடைபெறவிருந்த வணக்க நிகழ்வு பிற்போடப்பட்டுள்ளது. விபரம் பின்னர் அறியத் தரப்படும்

SHARE