தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2021 – பிரித்தானியா – நேரலை

0

லண்டன் ExCelஇல் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகளின் நேரடி ஒளிபரப்பினை தொடுப்புகள் மூலம் சென்று பார்வையிடலாம்

Facebook Live 01 – Tamil National Remembrance Foundation UK

Facebook Live 02 – Tamil National Remembrance Foundation UK

Twitter 01 – Tamil National Remembrance Foundation UK

SHARE