தமிழின அழிப்பு நாள் மே 18 – 2020

0

தற்காலிகமாக பிரித்தானியச் சட்டவிதிகளுக்கு அமைய முள்ளிவாய்க்கால் இணையவழிவணக்க நிகழ்வு. மே 18 2020 திங்கட்கிழமை, பி.பகல் 13:00- 14:00 மணி. இணைவதற்க்கான விபரங்கள் தமிழ் ஊடகங்கள் ஊடாகப் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

 

SHARE