தமிழின அழிப்பு நினைவு நாள்

0

நிகழ்வில் இணைவதற்க்கான விபரங்கள் கீழுள்ள மற்றும் அனேக தமிழ் இணையத்தளங்களிலும் , தொலைபேசித் தகவல்கடாகவும் மே 18 காலை 8 மணியிலிருந்து பிரசுரிக்கப்படும் .

www.tyouk.org

www.tccuk.org

www.thaarakam.com

www.pathivu.com

www.sankathi24.com

www.athirvu.com

SHARE