தியாக தீபம் லெப்.கேணல் திலீபன் வணக்க நிகழ்வு 30வது வருடம்

0
நான் உயிரினிலும் மேலாக நேசிக்கும் உங்களிடம் ஒரு
பெரும் பொறுப்பை விட்டுச் செல்கின்றேன். நீங்கள்
அனைவரும் பரிபூரணமாக கிளர்ந்தெழ வேண்டும்.
இங்கு ஒரு மாபெரும் மக்கள் புரட்ச்சி வெடிக்கட்டும்.
 – தியாக தீபம் லெப்.கேணல் திலீபன் அவர்கள் –

 

 

மாலை 4.30
01/10/2017
ஞாயிற்றுக்கிழமை

Ursuline Academy
Morland Rd
Ilford  IG1 4JU

தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு – பிரித்தானியா
07455 199 071,  020 3371 9313

SHARE