தியாக தீபம் லெப்.கேணல் திலீபன் வணக்க நிகழ்வு 30வது வருடம்

  0
  நான் உயிரினிலும் மேலாக நேசிக்கும் உங்களிடம் ஒரு
  பெரும் பொறுப்பை விட்டுச் செல்கின்றேன். நீங்கள்
  அனைவரும் பரிபூரணமாக கிளர்ந்தெழ வேண்டும்.
  இங்கு ஒரு மாபெரும் மக்கள் புரட்ச்சி வெடிக்கட்டும்.
   – தியாக தீபம் லெப்.கேணல் திலீபன் அவர்கள் –

   

   

  மாலை 4.30
  01/10/2017
  ஞாயிற்றுக்கிழமை

  Ursuline Academy
  Morland Rd
  Ilford  IG1 4JU

  தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு – பிரித்தானியா
  07455 199 071,  020 3371 9313

  SHARE