அன்னை பூபதித் தாயின் 33 வது ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு

0

அன்னை பூபதித் தாயின் 33 வது ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வும் நாட்டுப் பற்றாளர் நினைவு கூரலும் இன்று தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவினரின் ஏற்பட்டில் தற்போதய கோவிட் -19 பிரித்தானிய சட்டவிதிகளுக்கமைவாக நினைவு கூறப்பட்டது.

 

SHARE